Logo
+31 (0) 167 44 05 00

Privacybeleid

Identiteit
Dit privacy beleid is van toepassing op alle informatie die u van FoodeQ Engineering ontvangt. FoodeQ Engineering verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van haar website. FoodeQ Engineering hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. FoodeQ Engineering verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG). FoodeQ Engineering is de partij die verantwoordelijk is voor de manier waarop deze data worden gebruikt.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
FoodeQ Engineering gebruikt enkel gegevens die direct door u verstrekt zijn ten behoeve van offertes en/of verkopen. Tevens wordt informatie verzameld waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt, het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Gegevens worden waar nodig wel intern, maar niet met derden gedeeld. Uw gegevens worden dus niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in dit privacy beleid. Voor het verlenen van optimale dienstverlening dient FoodeQ Engineering te beschikken over door u aangeleverde gegevens. Denk hierbij aan contact- en factuurinformatie. FoodeQ Engineering gebruikt het systeem Ridder IQ voor het opslaan van alle klantgegevens. Opgeslagen gegevens worden ten minste 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht. Voor de nieuwsbrief maakt FoodeQ Engineering gebruik van het systeem Mailchimp. De gegevens bij Mailchimp worden bewaard zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Omdat FoodeQ Engineering open is in het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens geeft zij aan iedereen het recht op inzage, rectificatie of het wissen van de betreffende gegevens. Indien u uw gegevens op wenst te vragen of informatie wenst te wijzigen kunt u uw verzoek per e-mail sturen naar info@foodeq.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken indien u uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens wenst in te trekken. Wij helpen u vervolgens graag verder. Indien u klachten heeft over, of bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw gegevens, dan kunt u dit doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Indien u gebruikt wenst te maken van het recht op overdracht, dan kunt u uw verzoek doorgeven via info@foodeq.nl. Wij zullen uw gegevens vervolgens op een correcte manier aanleveren aan de door u opgegeven partij.

Geautomatiseerde besluitvorming
FoodeQ Engineering maakt gebruik van het programma Creditsafe om de kredietwaardigheid van haar klanten te bepalen. Indien blijkt dat er een lage kredietwaardigheid is bestaat de mogelijkheid dat FoodeQ Engineering andere betalingsvoorwaarden zal hanteren. Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen kunt u deze opvragen via info@foodeq.nl.

Cookies
In onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website maken we gebruik van Google Analytics (onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google) om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

Informatieverstrekking aan derden
Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website staan buttons die naar sociale media verwijzen. Deze buttons worden door derden gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen. In het privacy beleid van deze derden leest u hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Privacy beleid van derden
Ons privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacy beleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen
Zo nu en dan brengt FoodeQ Engineering wijzigingen aan in haar privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid aan te passen en raden u aan om dit privacy beleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.